Zwroty / Wymiany / Reklamacje - przydatne informacje od shop.massdnm.com

Zwrot na shop.massdnm.com
 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować SDK sp. z o.o. sp.k. (Shop.massdnm.com, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, e-mail: shop@massdnm.com, tel. 426200398) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz do pobrania znajdą Państwo TUTAJ.
 4. Na paczce prosimy napisać wyraźnie: "ZWROT - shop.massdnm.com".
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym dostaliśmy paczkę, wraz z Państwa decyzją o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.
 9. Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Informujemy, że sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 11. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Wymiany na shop.massdnm.com

Mają Państwo możliwość wymiany zakupionego towaru na inny rozmiar w ramach tego samego modelu i koloru. W takim przypadku należy skontaktować się z obsługą sklepu w celu rezerwacji wybranego towaru, a następnie pobrać i wydrukować TEN formularz, który należy czytelnie wypełnić.
Dokument należy przesłać razem ze zwracaną rzeczą oraz dokumentem zakupu (paragon, faktura) na adres sklepu.
Na paczce należy napisać "WYMIANA - shop.massdnm.com".
Do kolejnej wysyłki zostanie doliczony najniższy dostępny koszt przesyłki pobraniowej realizowany przez nasz sklep płatny przy odbiorze paczki. W przypadku różnych wartości produktów różnice – nadpłaty/niedopłaty zostaną indywidualnie rozliczone.

Reklamacje na shop.massdnm.com
 1. Shop massdnm jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Shop.Massdnm.com, ul. Pomorska 40, 91-408, Łódź, shop@massdnm.com. Shop massdnm zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Shop Massdnm jest producentem Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów shop massdnm jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest shop massdnm, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 4. W razie wykrycia wady nabytego towaru, w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, prosimy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem shop.massdnm.com telefonicznie lub za pomocą adresu e–mail: shop@massdnm.com. Następnie należy pobrać dokument reklamacji (TUTAJ) i postępować zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi.
 5. W przypadku niezgodności odebranego towaru, ze składanym zamówieniem, kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia zaistniałej sytuacji obsłudze sklepu drogą e-mail lub telefonicznie. W przypadku zasadności reklamacji koszt operacji wymiany lub uzupełnienia zamówienia o brakujące towary ponosi sprzedający.
 6. Reklamowany towar należy odesłać, za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
  shop.massdnm.com 91-408 Łódź ul. Pomorska 40 z dopiskiem „REKLAMACJA - shop.massdnm.com"
  Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu (potwierdzenie sprzedaży). Koszty zmówionego towaru zostaną zwrócone na konto bankowe podane w dokumencie reklamacyjnym (TU) po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
  Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Kupujący. W takim wypadku Sprzedawca odsyła reklamowany towar do Kupującego na jego koszt. Jeżeli klient nie odbierze przesyłki w ciągu 3 miesięcy od otrzymania informacji o nieuwzględnieniu reklamacji towar zostanie zutylizowany.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Close
pixel